Ølgod Borgerforening - Fornyelse af kontingent og generalforsamling

Ølgod Borgerforening - Fornyelse af kontingent og generalforsamling

18-02-2024, 05:36 - Localnews

Forfatter:

Ølgod Borgerforening


Så er det tid til at forny jeres kontingent til Ølgod Borgerforening
Vi håber selvfølgelig, at I stadig ønsker at være en del af foreningen, og støtte op om vores by.

Kontingent for 2024 er pr. husstand kr. 100,00 og bedes indbetalt senest den 20. februar 2024 til Skjern Bank konto nr. 7780 0006838510 eller MobilePay 38 111.

Oplys venligst navn og adresse og gerne mailadresse.

..


Generalforsamling i Ølgod Borgerforening. på Hotel Hjedding tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.30.


Der er fælles spisning for de tilmeldte kl. 18.00


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Valg af bestyrelsen samt valg af en suppleant.

På valg er:
Jens Henrik Lykke Mortensen – modtager genvalg
Leif Poulsen – modtager genvalg
Tonni Dalgaard – modtager ikke genvalg


5. Valg af to revisorer

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Evt.


Man bedes tilmelde sig til spisningen på Hotel Hjedding på tlf. 75 24 40 19 senest den 26. februar menuen er Wiener schnitzel til en pris af kr. 110,00 ekskl. Drikkevarer.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
For Ølgod Borgerforening

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Om cookie-politikker
Nej tak
Accepter cookies