Indslag med udvalgsformand for udvalget Plan og Teknik Preben Friis-Hauge.

Indslag med udvalgsformand for udvalget Plan og Teknik Preben Friis-Hauge.

30-10-2023, 10:58 - Localnews

Forfatter:

 

Der var 34 punkter på dagsorden på udvalgsmødet i Plan og Teknik den 23-10-2023.

 

Budgetopfølgning 31. august 2023 drift – nyt BBR-kontor?

 

Budgetopfølgning 31. august 2023 anlæg

 

Anlægsregnskab for Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek

 

Udviklingsplan - Længe leve Blåbjerg-Nyminde – hvad med Forsvaret og nye vådområder

 

Kommuneplantillæg for udvidelse af Outrup Biogas

 

Lokalplan for udvidelse af Outrup Biogas

 

Lokalplan for nyt sommerhusområde ved Henneby

 

Udsigts villaer i Agerbæk? Forslag. Lokalplan for boliger syd for Debelvej

 

Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Boligområde ved Debelvej, Agerbæk

 

Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Regnvandsbassin i Nørre Nebel

 

Planlægning for Grønningen i Blåvand – Udvalget vil gerne et borgermøde først

 

§ 14-forbud mod udstykning, Lyngvej 5, Grærup

 

§ 14-forbud mod solceller på terræn, Rønnebærvangen 18, Jegum

 

Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme – plads til mange attraktioner

 

Tværkommunalt landbrugsudviklingsprojekt

 

Udmøntning af landsbyfornyelsespuljen 2023 - ansøgningsrunde 2

 

Puljen til realisering af udviklingsplaner 2023 - supplerende dagsordenspunkt

 

Skovrejsning indenfor uønsket skovrejsningsområde og åbeskyttelseslinjen

 

Ansøgning. Omlægning af del af Koldborgallé, Blåvand

 

Aftale om brugsret af sceneområde på Varde Torv

 

Forslag. Ændringer af busbetjeningen mellem Esbjerg og Varde

 

Høring. Sydtrafiks budget for 2024

 

Kommissorium for Vejers Strand by-forskønnelse

 

Projektforslag for Vejers Strand

 

Orientering. Tids- og procesplan for Blåvand bymidte

 

Ny pulje til ildsjæle-bistand

 

Orientering. Opfølgning på dialogmøder med udviklingsråd 26. august 2023

 

Orientering. Anbefalinger om udtagning af lavbundsjorder

 

Orientering. Mere Hav vind 2030 et projekt fra Energinet

 

Orientering. Statslige screeninger for energiparker

 

Orientering. Den Skæve Bane - status på tværkommunalt projekt

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Om cookie-politikker
Nej tak
Accepter cookies